Stelling van Den Oever

Bij het besluit om de Afsluitdijk aan te leggen werd op uitdrukkelijk verzoek van het Ministerie van Defensie (op rekening van Rijkswaterstaat) besloten tot de bouw van een tweetal verdedigende stellingen. In mei 1931 werd gestart met de aanleg aan weerszijden van de dan nog in aanleg zijnde Afsluitdijk.

Elk bestaande uit een aantal zware gewapende betonkazematten, gelegen op plateaus en strekdammen bij Den Oever en Kornwerderzand.

Aan de westkant van de dijk, ten oosten van Den Oever werden in totaal 13 kazematten gebouwd. Twee kanonkazematten (kIII en kVI), de overige werken in de stelling (op XI - schuilplaats en XIII - machinekamer en hulpverbandplaats na) waren bewapend met zware mitrailleurs, deels in buitenopstellingen.

foto: In de keel van kazemat VII op het noordelijke deel van plateau Robbenplaat zijn nog de vormen van loopgraven te ontdekken.

De kazematten I tot en met VIII zijn gesitueerd op het schoppenvormig plateau Robbenplaat en vormen samen de eerste linie.

intro - pagina 2 - plattegrond

De kazematten IX t/m XIII liggen daar achter op een tussenplateau en de strekdammen van de schutsluis in de Voorhaven. Deze vormen samen de tweede linie.

De militaire bezetting bestond in totaal uit 7 officieren en 211 manschappen.

foto's: 1) Kazemat XII (keel) 2) Kazemat VI (keel)
3) Privaten in de keel van de kazemat 4) onderdeel van kazemat V.

De stelling is nu een rijksmonument.

De kazematten op het noordelijk deel van het plateau Robbenplaat zijn in de loop der jaren helemaal uit het zicht verdwenen en liggen onder en tussen de met bomen begroeide heuvels. Op dit deel is door jongeren een motorcrossbaan aangelegd. Dit gedeelte van de stelling is via het fietspad te bereiken.

Aan de andere zijde van de rijksweg A7 ligt het zuidelijke deel van het plateau. Vanaf de snelweg richting Friesland is dit deel te bezichtigen.

De kazematten in de tweede linie zijn nog goed te zien vanaf de snelweg of vanaf de boot in de schutsluis en de haven.

pagina 2